Privacybeleid

Wij, GrafiStore, zijn een zakelijke dienstverlener die ons richten op de zakelijke grafische markt. Wij bieden onder andere producten en diensten aan waarmee wij werkprocessen binnen grafische bedrijven automatiseren.

Bij het aanbieden van deze producten en diensten worden gegevens verwerkt. Dit is in veel gevallen noodzakelijk om het leveren van onze producten en diensten mogelijk te maken. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we omgaan met uw gegevens, zodra we deze in ons bezit hebben.

BEWAREN INFORMATIE


Om zaken met u te mogen en kunnen doen hebben wij uw bedrijfsinformatie nodig. Deze informatie, betreffende bedrijfsnaam, contactpersonen en -gegevens bewaren wij in onze CRM software. Wij nemen hiervoor een licentie af en de ontwikkelaar ervan zorgt dat de software AVG compliant is, oftewel de informatie wordt veilig bewaard en gecommuniceerd.

In sommige situaties bewaren wij uw persoonlijke mobiele telefoonnummer. Dit is veelal op uw eigen verzoek, of de onze wanneer dit wenselijk is.

Tevens slaan wij informatie over uw ICT omgeving op. Hieronder vallen bijvoorbeeld ip-adressen en waar nodig account gegevens om in te kunnen loggen op computers waarop onze software wordt gebruikt. Deze informatie is voor onze samenwerking met u onontbeerlijk.

DATA


In geval van projecten waar ook data mee gemoeid is, bewaren wij deze data op op onze beveiligde server. Ook staat data op onze eigen lokale computers, om zodoende ons werk goed en snel uit te kunnen voeren. Voorbeelden van deze data zijn: orders in xml of json vorm, pdf bestanden en/of project documentatie. Alle computers en/of servers waarop wij uw data bewaren zijn beveiligd.

INFORMATIE DELEN


Wij delen uw informatie uitsluitend met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is. Software van derden, zoals van Enfocus, Quite, Tilia, enz. die wij voor u inkopen wordt gekoppeld aan uw bedrijf. Hiervoor moeten wij uw bedrijfsinformatie delen, en soms de naam en het e-mail adres van één persoon binnen uw organisatie. Doen wij dit niet, dan kunnen wij niet aan onze verplichting voldoen.

BEWUSTE SCHENDING


Wij schenden uw privacy bewust wanneer er zich een situatie voordoet waarin er geen andere keuze is. Denk hierbij aan een accuut gezondheidsprobleem terwijl u bij ons op locatie bent. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de dienstdoende (nood)hulp.

In geen enkel ander geval zullen wij uw informatie bewust verstrekken.

INZAGE OF VERZOEK TOT VERWIJDEREN


U mag ons te allen tijde verzoeken uw informatie in te zien. U mag, volgens de wet AVG, verzoeken om data te laten verwijderen. Hieraan werken wij uiteraard graag mee. Echter, voor de wet verplichtte informatie zoals factuur gegevens, zullen wij pas na 7 jaren verwijderen, of anders wanneer de bewaarplicht wordt gewijzigd.

Wenst u informatie te laten verwijderen betreffende uw ICT omgeving, let dan wel dat wij u vanaf dat moment niet de dienstverlening kunnen bieden die wij graag zouden willen.

MELDPLICHT DATALEKKEN


Indien er blijk is van het lekken van data, zullen wij dit conform AVG melden. U wordt hiervan uiteraard ook op de hoogte gebracht.

CONTACT EN INFORMATIE


Heeft u vragen over onze privacy verklaring, dan mag u altijd bellen of e-mailen.